Publicerat: 2020-05-29 15:14:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool ökar förlusten i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Polarcool redovisar en ökad förlust i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 0,1 miljoner kronor (0,0). Övriga rörelseintäkter var 0,1 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före och efter skatt var -2,0 miljoner kronor (-1,3). Resultat per aktie hamnade på -0,69 kronor (-0,03).

"Polarcool befinner sig i en fas där hittills utförd utveckling och kliniska prövningar breddat vägen för en försäljningsfokuserad verksamhet. Polarcool arbetar intensivt med att bredda försäljningen och tittar även på marknader utanför Sverige samt även nya sportsegment som fotboll och handboll. Med vårt upplägg för kunden med en hyra får vi löpande intäkter för de system som placeras hos klubbarna. Dock är försäljningen den närmaste tiden svårprognosticerad. Styrelsen bedömer att bolaget har ett finansieringsbehov för att säkerställa den fortsatta driften men bedömningen är att kapitalbehovet under de kommande tolv månaderna är säkerställt. Av den anledningen undersöker Polarcools styrelse olika möjligheter för att säkerställa att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att stå starkt när vi nu går in i nästa fas, och bedömningen är att en lösning kommer uppnås", skriver bolagt om framtidsutsikterna i delårsrapporten.

"Effekten av corona-epidemin påverkar även Polarcool dock är vår bedömning att vi kan fortsätta vår bearbetning av marknaden enligt plan. Våra leverantörer har inte meddelat någon störning i deras produktion och arbetet med att godkänna den nya generationen Polarcap System fortskrider enligt plan. Dock kommer installationer att förskjutas då nya klubbar som visar intresse ber att få vänta med installation och träning av förklarliga skäl", fortsätter bolaget.


Polarcool, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,1 0
Rörelseresultat -2,0 -1,3
Resultat före skatt -2,0 -1,3
Nettoresultat -2,0 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,69 -0,03

Läs mer om PolarCool