Publicerat: 2020-06-18 16:22:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma har säkrat bryggfinansiering och ger ut teckningsoptioner

Forskningsbolaget Redwood Pharma meddelar att de har säkrat bryggfinansiering och ger ut teckningsoptioner, enligt ett pressmeddelande.

Brygglånet är på sammanlagt 4,5 miljoner kronor. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 5-16 oktober 2020. Teckningskursen kommer att beräknas med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en föregående mätperiod om 15 handelsdagar. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer Redwood att tillföras upp till ca 14,9 miljoner kronor före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 600 000 kronor.

Utspädningseffekten uppgår till 6,36 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Bolaget förstärker på detta sätt sin position och uthållighet i pågående diskussioner med framtida partners. Vidare möjliggörs värdehöjande utvecklingsarbete inför en kommande fas III-prövning, uppger bolaget.

"När vi nu närmar oss den slutliga analysen av topline-resultaten från vår kliniska prövning är ledningen fortsatt mycket nöjd med dessa och den potential som RP101 visar. Vi har nu tagit fram detaljerade planer för nästa steg i arbetet med att ta produkten genom fas III. Vi fortsätter att vara i aktiva diskussioner med ett antal internationella läkemedelsföretag angående deltagande i nästa fas av utvecklingsprogrammet i syfte att realisera och maximera värdet på RP101. I ljuset av de utmaningar som covid-19 pandemin för med sig kommer de transaktioner som vi offentliggör idag ge bolaget möjlighet att fortsätta visst värdehöjande utvecklingsarbete samt ge tid och flexibilitet att säkra en så bra överenskommelse som möjligt för våra aktieägare, helst i form av ett licens- eller samutvecklingsavtal. Tillsammans med Redwood Pharmas övriga ledning avser jag se till att allt detta blir verklighet", säger vd Martin Vidaeus.

Läs mer om Redwood Pharma AB