Publicerat: 2020-07-08 07:20:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic utnyttjar köpoption att förvärva resterande aktier i Lune Group

Peptonic Medical tänker utnyttja köpoptionen att förvärva de aktier i Lune Group som man ännu inte äger, enligt ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 miljoner euro, motsvarande 12,5 miljoner kronor. Betalning sker med nya aktier i Peptonic.

Mot bakgrund av ovannämnda avser styrelsen att inom kort att besluta om en apportemission av 7,44 miljoner aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Teckningskursen är 1,6822 kronor per aktier och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight för perioden 24 juni till 7 juli. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare blir 4,6 procent.

Styrelsen avser under juli att kalla till en extra bolagsstämma som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut.

Läs mer om PEPTONIC Medical AB