Publicerat: 2020-08-13 09:10:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen ökar förlusten något i andra kvartalet - har anpassat sig till nya marknadssituationen

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökar förlusten något.

Omsättningen sjönk 60,0 procent till 0,2 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före skatt var -3,8 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-3,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,02).

"Under andra kvartalet 2020 har MedicPen på ett bra sätt anpassat sig till den nya marknadssituationen. Trots fortsatt stark påverkan av den rådande pandemin har vi lyckats flytta fram våra positioner kommersiellt och stärka vår konkurrenskraft. Allt enligt vår plan att gå från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt fokus", uppger vd Jan Andersson.


Medicpen, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,5 -60,0%
Rörelseresultat -3,8 -3,0
Resultat före skatt -3,8 -3,0
Nettoresultat -3,8 -3,0
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,02

Läs mer om MedicPen AB