Publicerat: 2020-08-27 06:56:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode minskar omsättningen i andra kvartalet

Industribolaget Amnode redovisar redovisar en lägre omsättning men också förlust för det andra kvartalet jämfört med föregående år.

Omsättningen sjönk till 10,0 miljoner kronor (17,7).

Ebitda-resultat blev -1,2 miljoner kronor (-1,7).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-2,9). I resultatet ingår stödåtgärder på 1,4 miljoner kronor från samhället som har hjälpt att lindra de negativa effekterna från coronapandemin.

Resultat per aktie hamnade på -1,39 kronor (-5,34).

"Orderböckerna sjönk med cirka 25 procent under kvartal två, lyckligtvis har orderböckerna börjat fyllas på igen efter sommaren och återstarten i augusti. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder", skriver bolaget.


Amnode, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 10,0 17,7 -43,5%
EBITDA -1,2 -1,7
Rörelseresultat -2,0 -2,5
Resultat före skatt -2,3 -2,9
Nettoresultat -2,3 -2,9
Resultat per aktie, kronor -1,39 -5,34

Läs mer om Amnode AB