Publicerat: 2020-08-27 08:47:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gamings ökade definitiva omsättningen i andra kvartalet - Phase One inlett starkt under tredje kvartalet

Bettingbolaget Future Gaming redovisar omsättning och ebitda-resultat i linje med preliminära siffror från tidigare i juli.

Omsättningen steg 9,6 procent till 5,7 miljoner kronor (5,2).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 2,0 miljoner kronor (2,1), med en justerad ebitda-marginal på 35,1 procent (40,4).

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (1,8), med en rörelsemarginal på 28,1 procent (34,6).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-44,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,1 miljoner kronor (-8,5).

Bolagets vd Alexander Pettersson skriver i en kommentar att virusutbrottet covid-19 innebar en stor utmaning för sportinriktade affiliateverksamheten Phase One.

"Trots att det funnits väldigt få sportevenemang att spela på under flera månader, fortsatte vår spelardatabas att generera betydande intäkter. Det är också glädjande att i takt med att sportevenemangen återupptagits, så har också Phase Ones intäkter ökat starkt under inledningen av det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalets inledning", berättar bolagschefen.

Den kasinoinriktade verksamheten Viistek fick ett uppsving i samband med virusutbrottet covid-19.

Slutligen gör uppgörelsen med långivare att Future Gaming Group efter ett omfattande omstruktureringsarbete har en tryggare finansiell ställning än på länge, förmedlar Pettersson.

"De finansiella resultatkraven i lånevillkoren, kovenanterna, har omförhandlats till mer hållbara nivåer givet gruppens nuvarande storlek. Det första mättillfället för de nya kovenantkraven är per den 30 september i år och vår bedömning är att bolaget kommer klara dessa", säger vd:n.


Future Gaming, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 5,7 5,2 9,6%
EBITDA, justerat 2,0 2,1 -4,8%
EBITDA-marginal, justerad 35,1% 40,4%
Rörelseresultat 1,6 1,8 -11,1%
Rörelsemarginal 28,1% 34,6%
Resultat före skatt -0,8 -2,1
Nettoresultat -1,1 -44,0
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,1 -8,5

Läs mer om Future Gaming Group International AB