Publicerat: 2020-10-02 11:08:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma fastställer teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO3 till 9,38 kronor

Forskningsbolaget Redwood Pharma har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoption TO3 till 9,38 kronor per aktie. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid fullt nyttjande kommer 1,02 miljoner nya aktier att emitteras och bolaget tillföras 9,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Utspädningseffekten vid full konvertering blir 6,4 procent.

Läs mer om Redwood Pharma AB