Publicerat: 2020-10-07 09:12:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PExA AB: Amerikansk forskare vinner pris för undersökning med Pexas metod

En forskare vid kontraktsforskningsbolaget Celerions laboratorium i USA har vunnit pris för en undersökning där Pexas teknik använts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tekniken har kombinerats med ultrakänsliga analysmetoder för att upptäcka cytokin-biomarkörer från de nedre luftvägarna.

"Det är en mycket viktig upptäckt då cytokiner är ett välkänt observandum för inflammatoriska tillstånd, som exempelvis vid astma, KOL, COVID-19 och avstötning av transplanterade lungor",
säger Jörgen Östling, Manager Research and Biochemical analysis, Pexa.

”Det är uppmuntrande att de målinriktade aktiviteter och samarbeten som vi bedriver för bland annat identifiering av analysmetoder för PEx prover, nu börjar ge resultat. I detta fall har forskarna framgångsrikt påvisat nya möjligheter att analysera intressanta proteiner i PEx prover genom att utnyttja två extra känsliga och kommersiellt tillgängliga analysmetoder. Även om dessa resultat är preliminära innebär de ett viktigt steg för oss och vi ser fram emot ytterligare studier som kan bekräfta metodernas användbarhet”, säger Jörgen Östling vidare.

Priset som tilldelats forskaren är från American Association of Pharmaceuticals Scientists.

Läs mer om PExA AB