Publicerat: 2020-10-13 07:58:12

Zoomability: Dags att accelerera - Mangold

Mangold tar upp Zoomability till bolagsbevakning. Zoomability utvecklar, producerar och säljer en eldriven fyrhjuling - Zoom Uphill - riktad till främst personer med funktionshinder. Fordonet ger dessa individer, som vanligtvis är bundna till en rullstol, en helt annan typ av rörelsefrihet.

Zoom Uphill är anpassad för såväl urban miljö som terräng och är med sin design och funktion konkurrenskraftig. Genom att fordonet drivs av batterier sållar sig också bolaget till hållbara produktutvecklare. USA är bolagets största marknad, följt av länder i Europa och Australien. Med finansiering på plats nästa år ser Mangold att bolaget kan lyckas med sin kommersialisering.

Marknad och behov finns
Behovet och önskan om att få kunna vistas ute fritt i naturen är svårt att tillfredsställa för många personer med funktionsnedsättningar. Det kan dessutom vara besvärligt för dessa att ta sig fram i en stad eller i kollektivtrafik. Antalet individer i behov av rullstol uppskattas till cirka 75 miljoner i världen. Marknaden för elektriska rullstolar väntas växa med 17 procent i genomsnitt per år och marknaden för terrängfordon med 23 procent. Zoomabilitys produkt, som är en kombination av ett eldrivet terrängfordon och en elektrisk rullstol, har därmed en stor marknadspotential.

Aktie med potential
Mangold tillämpar en DCF-modell för att värdera Zoomabilitys aktie. Avkastningskravet på 16 procent reflekterar den tidiga kommersialiseringsfas som bolaget befinner sig i och resulterar i ett motiverat värde om 27,80 kronor per aktie och en uppsida på cirka 100 procent. Mangold anser att bolagets marginaler kommer att förbättras med en ökad försäljning. Mangold spår att
bolaget når break-even 2023.


Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB