Publicerat: 2020-10-16 09:25:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan ökade gruvresultatet under tredje kvartalet

Lovisagruppen rapporterar ökade intäkter från malmleveranser och ett högre gruvresultat i tredje kvartalet.

Bruttointäkterna från malmleveranser uppgick till 11,9 miljoner kronor (10,5).

Intäktsökningen är en följd av att det som levererats i år är en malm med högre metallhalter genom att en stor del av gråberget sorterats bort i den nya anläggning som installerades i slutet av 2019 som en del i X-mineprojektet, uppger bolaget i en kommentar.

Nettointäkterna var 8,5 miljoner kronor (7,8).

Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,8 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet före skatt var 0,7 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,6 miljoner kronor (-0,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (-0,04).

Produktionen blev 8 484 (8 976) ton och lagret minskade från 5 200 ton till 2 450 ton.

Likvida medel uppgick till 5,1 miljoner kronor (12,7) vid periodens slut.

"Produktionsplanen för 2020 har siktat mot 42 000 ton uppfordrat ut gruvan (38 548). Eftersläpningen under första halvåret gör att det finns risk att planen inte helt kan följas.

Sovringen har fungerat relativt väl i detta tidiga utvecklingsskede men det sker störningar och hela förbättringspotentialen har ännu inte uppnåtts", skriver bolaget i rapporten.

Under årets nio första månader sjönk bruttointäkterna från malmleveranser till 31,7 miljoner kronor (39,1) och gruvresultatet blev 8,5 miljoner kronor (14,8). Intäkterna i år kommer från fem båtlaster medan det under fjolåret under samma period var sex båtlaster.


Lovisagruvan, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Rörelseresultat 0,8 -0,2
Resultat före skatt 0,7 -0,2
Nettoresultat 0,6 -0,1
Resultat per aktie, kronor 0,17 -0,04

Läs mer om Lovisagruvan AB