Publicerat: 2020-10-19 11:48:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Ökad förlust för Hybricon Bus under tredje kvartalet - fokus på ett antal större upphandlingar

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar minskande omsättning och en ökad förlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan."

Omsättningen sjönk 13,9 procent till 3,1 miljoner kronor (3,6).

Ebita-resultat blev -1,8 miljoner kronor (-0,7).

Rörelseresultatet liksom resultatet före och efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-2,4).

Likvida medel uppgick till 20,0 miljoner kronor (4,1).

"Efter sommaren har stort fokus legat på ett antal större upphandlingar. Vi har på ett helt annat
sätt än tidigare blivit inbjudna till, och deltagit i, förhandlingar med ett antal potentiella kunder.
Det visar att vårt erbjudande börjar nå ut och att det väcker kundernas nyfikenhet och intresse.
I arbetet med upphandlingar är diskussioner angående specifikationer och tekniska lösningar
en väsentlig del av arbetet", skriver Mårten Fuchs i sitt vd-ord.

Det framgår vidare att bolaget förlitar sig på Teamsmöten för dagliga diskussioner angående specifikationer och tekniska lösningar. Förutom det interna arbetat har pandemin också begränsat möjligheterna att involvera King Long i arbetet med att bearbeta de största potentiella kunderna.

"Där vi framförallt upplevt en begränsning är kring de potentiella kunder som har sina
huvudkontor utanför Sverige. Detta segment av marknaden har oerhört stor potential och det
är därav viktigt för oss och King Long att gemensamt presentera vårt koncept och skapa
förtroende för vårt erbjudande", konstaterar Mårten Fuchs.

Under kvartalet har Hybricon involverat en av de ledande operatörerna i specifikationen av kommande Demobuss, PEV15. Målet är att bussen ska vara i linjetrafik i Stockholm under tredje kvartalet 2021.


Hybricon Bus, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 3,1 3,6 -13,9%
EBITA -1,8 -0,7
Rörelseresultat -3,5 -2,4
Resultat före skatt -3,5 -2,4
Nettoresultat -3,5 -2,4
Likvida medel 20,0 4,1 387,8%

Läs mer om Hybricon Bus System AB