Publicerat: 2020-10-28 08:42:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PExA AB: Pexa minskar omsättningen, små resultatförändringar

Medicinteknikbolaget Pexa redovisar en lägre omsättning och något högre förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 25,0 procent till 0,3 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,18).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,7 miljoner kronor (-1,3).

Likvida medel uppgick till 10,9 miljoner kronor (5,3).

Bolaget har under kvartalet sett samarbetet med Göteborgs Universitet och Janssen avslutas. Vd Erik Ekbo uppger att globala företag ofta har anledning att omstrukturera och att man har full förståelse för detta.

Angående det interna arbetet uppger Ekbo att fokus är på "ansträngningarna mot att få fram avancerade analysmetoder för undersökning av det biomaterial som samlas in med Pexa".

"Aktiviteterna är möjligtvis de viktigaste vi bedriver, med tanke på att forskarmarknaden eftersträvar att hitta biomarkörer för specifika sjukdomstillstånd och att dessa förekommer i mycket små kvantiteter i utandningsluften. Framsteg görs hela tiden och vi ser mycket positivt på möjligheterna att kunna erbjuda forskarna användbara alternativ för analysen", fortsätter Ekbo.


Pexa, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,4 -25,0%
Rörelseresultat -1,8 -1,7
Resultat före skatt -1,8 -1,7
Nettoresultat -1,8 -1,7
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,18
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,7 -1,3
Likvida medel 10,9 5,3 105,7%

Läs mer om PExA AB