Publicerat: 2020-10-30 08:35:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group dubblar definitiva resultatet i tredje kvartalet, Alf ljuspunkten

Barnproduktbolaget Wonderful Times Group redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan, ihop med ett markant förbättrat resultat. De definitiva siffrorna är i linje med den omvända vinstvarning som lämnades tidigare i oktober.

Omsättningen steg 8,8 procent till 22,2 miljoner kronor (20,4).

Bakom försäljningsökningen ligger en stark tillväxt för framförallt Alf (brädspel).

Ebitda-resultat blev 3,5 miljoner kronor (1,6), med en ebitda-marginal på 15,8 procent (7,8).

Bolaget upprepar att resultatförbättringen är en konsekvens av den högre omsättningen, förbättrad produktmix samt lägre kostnader.

Rörelseresultatet blev 1,9 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 8,6 procent (3,9). Detta i linje med resultatet före och efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på 0,41 kronor (0,17), vilket innebär en ökning med 141,2 procent mot föregående år.

Bolagets vd Sofia Ljungdahl skriver i en kommentar att affärsområden har utvecklats olika under detta turbulenta år, med Alf som den klart lysande stjärnan.

"Efterfrågan hos våra olika kundgrupper har också varierat betydligt. Generellt har andelen av vår försäljning till online-aktörer ökat, en trend vi sett under flera år", förklarar bolagschefen.


Wonderful Times Group, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 22,2 20,4 8,8%
EBITDA 3,5 1,6 118,8%
EBITDA-marginal 15,8% 7,8%
Rörelseresultat 1,9 0,8 137,5%
Rörelsemarginal 8,6% 3,9%
Resultat före skatt 1,8 0,7 157,1%
Nettoresultat 1,8 0,7 157,1%
Resultat per aktie, kronor 0,41 0,17 141,2%

Läs mer om Wonderful Times Group AB