Publicerat: 2020-11-17 07:53:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma redovisar som väntat små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar som planerat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det tredje kvartalet.

.Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-4,1). Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-4,3). Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,34).

"Redwood Pharma står inför ett nytt kapitel i arbetet med att utveckla nya terapier inom oftalmologi där det finns stora medicinska behov. Under våren publicerade vi framgångsrika resultat från den kliniska Fas II-prövningen av RP101. Parallellt med pågående diskussioner med potentiella partners om nästa fas av utveckling och kommersialisering av RP101 fortsätter Redwood Pharma arbetet framåt. Vi planerar för ytterligare studier inför framtida kliniska Fas III-prövningar av RP101. Dessutom har Redwood Pharma nu officiellt etablerat RP501, ett helt separat utvecklingsprogram för behandling av mild ögontorrhet baserat på IntelliGel", skriver vd Martin Vidaeus i rapporten.

Redwood Pharma-chefen ser möjligheter att släppa RP501 som en receptfri produkt i USA och Europa.

"Arbete pågår nu för att fastställa såväl regulatoriska strategier som strategier för fortsatt utveckling. Vi tror att det finns potential för RP501 att bli en receptfri produkt i både USA och Europa, vilket skulle göra utvecklingen både snabbare och billigare. RP501 utvidgar också möjligheten till fler potentiella partners eftersom produkten troligtvis kan säljas via icke-farmaceutiska kanaler."


Redwood Pharma, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,2 -4,1
Resultat före skatt -2,2 -4,3
Nettoresultat -2,2 -4,3
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,34

Läs mer om Redwood Pharma AB