Publicerat: 2020-11-30 10:16:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CGit: Cgit rapporterar lägre intäkter men ökad vinst i tredje kvartalet

IT-konsulten Cgit redovisar lägre intäkter men ökad vinst i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 19,9 procent till 16,5 miljoner kronor (20,6).

Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 10,9 procent (6,8).

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (1,4).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (1,1), en ökning med 18,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (0,68), vilket innebär en ökning med 22,1 procent mot föregående år.

- Vi ser fram emot en stark avslutning på året och gör en bedömning att vi kommer att nå ett årsresultat i paritet med föregående år, kommenterar vd Mattias Bergqvist i delårsrapporten.

- Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt och är inte nämnvärt påverkat av corona och covid-19. När det gäller vårt andra intäktsben inom konsulting ser vi en tillfällig avmattning. Det området har inte kommit igång så snabbt som vi hoppats på efter semestrarna men vi kan konstatera att det har nu tagit fart igen om än senare än kalkylerat. Vårt tredje intäktsben som är produkter och lösningar gör en okej leverans under tredje kvartalet och vi vet att det här området går starkt i fjärde kvartalet, fortsätter Mattias Bergkvist.

- Min bedömning är att, även om vi befinner oss i en andra våg av coronapandemin, så har marknaden hanterat det på ett helt annat sätt än det vi såg i våras. Vi har vant oss vid att ha möten på distans, vi har hittat nya sätt att arbeta på och vi kan se en post-coronatid som innehåller ett vaccin och därmed ett återtåg till ett nytt normala. Det gör att businessen inte kommer att påverkas på samma sätt som i våras, avslutar Mattias Bergkvist.


Cgit, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 16,5 20,6 -19,9%
Rörelseresultat 1,8 1,4 28,6%
Rörelsemarginal 10,9% 6,8%
Resultat före skatt 1,7 1,4 21,4%
Nettoresultat 1,3 1,1 18,2%
Resultat per aktie, kronor 0,83 0,68 22,1%

Läs mer om CGit