Publicerat: 2020-12-01 06:55:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Acosense AB: Acosense visar positivt resultat i tredje kvartalet

Instrumentföretaget Acosense redovisar en lägre omsättning men positivt resultat för det tredje kvartalet, jämfört med en förlust samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 0,1 miljoner kronor (0,5). Övriga rörelseintäkter var 2,1 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev 1,6 miljoner kronor (-1,6), och per aktie 0,10 kronor (-0,10).

Bolaget hade hoppats på att restriktioner för resor och besök på bruk skulle släppa efter sommaren men så blev inte fallet. Utvecklingen gick istället till den situation som rådde under våren.

”Inom verksamheten har vi fått ställa om för att hantera en ny verklighet där fler och fler aktiviteter sker framför skärmen. Väldigt positivt är att vi under november ingick ett avtal om uthyrning av instrument till ett integrerat papper- och massabruk där hela säljprocessen hade skett digitalt”, säger vd Karl Nilsson.

Acosense har också accelererat arbetet i Nordamerika genom att under året ha utvärderat ett antal tänkbara partners för installation, service och underhåll.

”Detta arbete var först tänkt att genomföras i och med att vi ställde ut på en mässa i Atlanta i april men har nu istället skett helt digitalt. Under hösten har vi valt ut en partner och dessutom tillsammans lyckats landat vår första affär i Nordamerika, inom en av de absolut största globala koncernerna. Detta är ett stort steg för Acosense och i och med att den nordamerikanska papper & massa-marknaden är ungefär tre gånger så stor som den nordiska medför det en markant ökad tillgänglig marknad för oss”, säger Nilsson.


Acosense, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,5 -80,0%
Rörelseresultat 1,7 -1,5
Nettoresultat 1,6 -1,6
Resultat per aktie, kronor 0,10 -0,10

Läs mer om Acosense AB