Publicerat: 2021-02-17 07:59:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redwood Pharma AB: Redwood Pharma ökar rörelseförlusten under fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Redwood Pharma rapporterar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (-3,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,30).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 6,6 miljoner kronor (8,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet var under 2020 -11,1 miljoner kronor (-16,5).

"Redwood Pharma kommer, som ett led i förberedelserna för en större pivotal prövning, i år att genomföra kompletterande tester för att utöka det potentiella
användningsområdet för RP101 och andra IntelliGelbaserade produkter för kontaktlinsanvändare", skriver bolagets vd Martin Vidaeus i rapporten.

Han säger också:

"Efter den avslutade fas II-prövningen för RP101 påbörjar företaget ett nytt kapitel, med utveckling av en ny produkt inom oftalmologi. Företagets primära fokus ligger nu på att öka och kapitalisera värdet på våra innovationer. Som ett led i det arbetet breddar vi nu vår produktportfölj och har två produktkandidater med olika utvecklingsvägar, investeringsbehov och ekonomi".

Redwood Pharma, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,1 -3,8
Resultat före skatt -4,3 -3,8
Nettoresultat -4,3 -3,8
Resultat per aktie, kronor -0,28 -0,30
Likvida medel 6,6 8,2
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Redwood Pharma AB