Publicerat: 2021-02-22 09:12:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Novus Group International AB: Novus Group ökar omsättning och rörelseresultat - bolaget inriktat på lönsam tillväxt

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar ökande omsättning under senaste kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 10,7 procent till 18,6 miljoner kronor (16,8).

Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 14,0 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor (1,1), en ökning med 81,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,19 kronor (0,11), vilket innebär en ökning med 72,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,8).

Likvida medel uppgick till 27,3 miljoner kronor (19,2).

"Tack vare de fantastiska insatserna av våra medarbetare har vi en stark resultatökning. Vi ser positivt på våra fortsatta möjligheter att förstärka vår marknadsposition som leverantör av fakta. Både det kort-och långsiktiga arbetet är inriktat på lönsam tillväxt", skriver vd:n Torbjörn Sjöström.


Novus Group, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 18,6 16,8 10,7%
Rörelseresultat 2,6 1,4 85,7%
Rörelsemarginal 14,0% 8,3%
Nettoresultat 2 1,1 81,8%
Resultat per aktie, kronor 0,19 0,11 72,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,6 1,8 44,4%
Likvida medel 27,3 19,2 42,2%

Läs mer om Novus Group International AB