Publicerat: 2021-03-10 15:11:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus avtal med Umeå Kommunföretag upphör, positiv resultateffekt på 1 miljon kronor

Elbusstillverkaren Hybricon Bus avtal med Umeå Kommunföretag upphör. Det framgår av ett pressmeddelande.

De elbussar som rullat på Umeås gator har tillverkats och sålts av Hybricon. Kommunen har ägt bussarna, medan Hybricon har stått för service och underhåll. Umeå Kommunföretag och Hybricon har nu överenskommit att busstrafiken och tillhörande serviceavtal upphör den 26 april, ett avtal som egentligen skulle ha löpt till december 2022.

Då avtalet upphör i förtid har Umeå kommunföretag och Hybricon kommit överens om att kompensera Hybricon för uteblivna intäkter. Denna kompensation ger upphov till en positiv resultateffekt om cirka 1 miljon kronor efter nedskrivning av kvarvarande reservdelslager, vilket redovisas i första kvartalet.

I samband med utbetalningen av ovan nämnda kompensation, amorterar Hybricon 2 miljoner kronor på lånet från Umeå Kommunföretag. Kvarvarande lån uppgår till 3 miljoner kronor.

Hybricon har nyligen anställt en platschef, Niklas Frihaven, som ska driva på utvecklingen av serviceverksamheten.

Hybricon fortsätter nu satsningen med att etablera King Long, en av världens största busstillverkare, på de nordiska marknaderna.

- Att avtalet med Umeå kommun sägs upp ger oss större möjligheter att fokusera och fortsätta bygga upp en stabil organisation kring King Long produkterna. Vi kan frigöra mer tid och kompetens till att arbeta framåtriktat i enlighet med vår strategi, säger Mårten Fuchs, vd i Hybricon.

Läs mer om Hybricon Bus System AB