Publicerat: 2021-03-25 07:07:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ObsteCare AB: Obstecare genomför riktad emission till garanter och rådgivare

Medicinteknikbolaget Obstecare genomför en riktad emission till sina garanter och sin rådgivare som man använt i samband med nyemissionen. Garanterna tog 22 procent av nyemissionen, som blev fulltecknad.

Emissionen består av units som i sin tur består av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Emissionskursen är 1,10 krona per unit och totalt belopp är 2,9 miljoner kronor. Kursen är densamma som i nyemissionen.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare.

Läs mer om ObsteCare AB