Publicerat: 2021-03-25 08:45:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ObsteCare AB: Maria Borelius avböjer omval till styrelsen i Obstecare

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Obstecare kallas till årsstämma måndagen den 26 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Harald Almström, Christina Hugosson, Bo Lundblad och Peter Risberg. Maria Borelius har avböjt omval. Omval föreslås av Christina Hugosson som styrelseordförande.

Läs mer om ObsteCare AB