Publicerat: 2021-03-31 08:38:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AcuCort AB: Acucort föreslår incitamentsprogram till vd och styrelsen

Aktieägarna i life science-bolaget Acucort kallas till årsstämma onsdagen den 28 april i Helsingborg. Det går även att delta i stämman genom videolänk.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Förslaget till val av styrelseledamöter är ännu inte klart.

Stämman föreslås godkänna incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, med 400 000 teckningsoptioner till bolagets vd Jonas Jönmark och 400 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 15 miljoner och högst 60 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 15 miljoner aktier.

Läs mer om AcuCort AB