Publicerat: 2021-04-12 12:45:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest ska genomföra företrädesemission på 78,2 miljoner kronor

Skogsbolaget Latvian Forests styrelse har beslutat om att genomföra en företrädesemission på cirka 78,2 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att möjliggöra vidare expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Villkoren i emissionen är att 8 befintliga aktier ger rätt till att teckna 5 nya B-aktier. Teckningskursen är på 6,10 kronor och perioden att teckna är mellan 21 april och fram till den 5 maj. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen är den 19 april.

Bolaget har fått teckningsförbindelser som omfattar cirka 43,4 procent av emissionsbeloppet.

Vid full teckning är utspädningen för de som inte väljer att delta i emissionen på högst cirka 37,65 procent av rösterna och cirka 38,46 procent av kapitalet.

Läs mer om Latvian Forest Company AB