Publicerat: 2021-04-12 15:15:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AcuCort AB: Acucorts valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Life science-bolaget Acucorts valberedning föreslår inför årsstämman den 28 april omval av
styrelseledamöterna Ebba Fåhraeus, Alexandra Johnson och Anna Eriksrud samt nyval av Monica Wallter och Göran Tornling som styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av Ebba Fåhraeus som styrelseordförande. Göran Kvist och Lennart Bruce har undanbett sig omval.

Monica Wallter har lång erfarenhet från läkemedels- och biotechindustrin samt erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Hon har varit vd i flera börsnoterade bolag som Probi, Ellen och är idag vd för Lidds.

Göran Tornling är läkare, Ph.D., och docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet. Han har drygt 20 års erfarenhet från alla faser av klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin och har haft ledande positioner inom Astra Zeneca, Orexo och ett flertal mindre life science-bolag. Han är idag medicinsk chef på Gesynta Pharma och Anamar.

Läs mer om AcuCort AB