Publicerat: 2021-04-15 10:59:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security publicerar noteringsmemorandum inför noteringen på Spotlight den 12 maj

Cybersäkerhetsbolaget JS Security Technologies Group publicerar sitt noteringsmemorandum inför noteringen på Spotlight Stock Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget genomför inför noteringen en nyemission av units. Bolaget emitterar 1,33 miljoner units till teckningskursen 6 kronor per unit, vilket vid fullteckning tillför 8,0 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1 miljon kronor.

Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att i maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en teckningskurs på 8,50 kronor per aktie.

Teckningstiden i erbjudandet inleds den 19 april och avslutas den 30 april. Bolaget värderades före nyemissionen till 30 miljoner kronor.

JS Security har godkänts för notering med första handelsdag den 12 maj. Godkännandet är villkorat av att nyemissionen blir fulltecknad och att Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfylls. Bolaget har säkrat teckningsförbindelser om 5,3 miljoner kronor, motsvarande 66 procent av erbjudandet.

Läs mer om JS Security Technologies Group AB