Publicerat: 2021-04-16 08:50:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec får in 3,9 miljoner genom optionsinlösen och riktad nyemission

Miljöteknikbolaget Recyctec får in 3,9 miljoner kronor efter inlösen av teckningsoptioner samt en riktad nyemission. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 0,3 miljoner.

Nyttjandegraden för teckningsoptionerna var cirka 87 procent, skriver Recyctec i ett pressmeddelande.

För att bolaget ska få in den fulla finansiering som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen beslutat om en riktad nyemission om 54 861 B-aktier, motsvarande 0,5 miljoner kronor. Den riktar sig till Dariush Hosseinian, Wilhelm Risberg och Råsunda Förvaltning som lämnat garantiåtagande i samband med optionsinlösenförfarandet.

"Recyctec står efter en lyckad kapitalanskaffning och uppdaterad strategi väl rustat för att växa vidare både i Sverige och internationellt. Efter ett drygt halvår som vd har jag en starkare tilltro än någonsin till Recyctecs affär där vi förvandlar restprodukter till nya produkter och samtidigt bidrar till en hållbarare värld. Jag vill tacka för förtroendet från nya och befintliga aktieägare.", säger vd Andreas Cederborg.

Läs mer om Recyctec Holding AB