Publicerat: 2021-04-19 08:16:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris lanserar en utvidgad strategi för verksamheten

Mjölkanalysföretaget Miris lanserar en utvidgad strategi för verksamheten som ska genomföras fram till år 2025. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver arbetet att fortsatt etablera och bredda marknaden innefattar den utvidgade strategin att utveckla nästa generations Human Milk Analyzer, HMA, introducera en ny affärsmodell och att lansera ett beräkningsverktyg för fastställande av mängden näring som bröstmjölk behöver berikas med baserat på analyssvaren från Miris HMA. Arbete med ISO13485-certifiering och IVDR-registrering är strategiskt viktiga projekt som kommer fortgå under 2021 och 2022.

Strategin kommer att finansieras med kapitaltillskottet från den företrädesemission som offentliggjordes i separat pressmeddelande under morgonen.

Med nästa generations analysinstrument kombinerat med en omläggning av affärsmodellen till betalning per analys och licensintäkter från beräkningsverktyg, bedömer Miris att bolagets globala marknadspotential kommer växa från 3-4 miljarder kronor till 10-11 miljarder kronor, beräknat per femårsårsperiod.

Läs mer om Miris Holding AB