Publicerat: 2021-04-21 09:53:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om GOGO Lead Tech AB: Gogo Lead Techs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i teknikbolaget Gogo Lead Tech kallas till årsstämma den 19 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Christian Kronegård, Alexander Winqvist, Marcus Petersson och Johan Lundquist. Omval föreslås av Johan Lundquist som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om GOGO Lead Tech AB