Publicerat: 2021-04-23 06:51:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris handlas i dag exklusive uniträtt i nyemission

Mjölkanalysföretaget Miris handlas i dag den 23 april exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit för 5,10 kronor. En unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 1:1 till teckningskursen 5,10 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 28 april till 12 maj och handel med uniträtter sker den 28 april till 7 maj.

Läs mer om Miris Holding AB