Publicerat: 2021-04-27 11:58:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Recyctec Holding AB: Recyctec ökar omsättningen med små resultatförändringar

Miljöteknikbolaget Recyctec redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade något.

Omsättningen steg 45 procent till 2,9 miljoner kronor (2). Försäljningen av Earthcare växte samtidigt 78,3 procent, vilket beskrivs som mycket god försäljningsutveckling.

En del teknisk glykol har även sålts under kvartalet då priserna bedömts som ovanligt gynnsamma.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före och efter skatt var -3 miljoner kronor (-2,9).

Likvida medel uppgick till 6 miljoner kronor (0,5).

- Nu gäller det att fortsätta på inslagen väg och därmed fortsätta arbetet med att växa i
försäljning, primärt i Skandinavien, men även utanför. Därutöver visar rapporten att bolagets kostnadsuppföljning inte speglar verkligt utfall med tillräcklig noggrannhet – här skall bolaget lägga fokus under Q2, skriver vd:n Andreas Cederborg.

För att ha kapacitet att möta önskad volymutveckling behöver bolaget även utöka sin kapacitet vad gäller produktion och fyllning, vilket också ligger i fokus för Q2, fortsätter han.


Recyctec, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2,9 2 45,0%
Rörelseresultat -2,9 -2,6
Resultat före skatt -3 -2,9
Nettoresultat -3 -2,9
Likvida medel 6 0,5

Läs mer om Recyctec Holding AB