Publicerat: 2021-04-30 08:09:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om FX International AB: FX Internationals resultat tyngs av engångsnedskrivningar

Valutahandelsbolaget FX Internationals redovisar en ökad förlust för räkenskapsårets tredje kvartal. Resultatet tyngs av engångsnedskrivningar.

Omsättningen uppgick till -0,9 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-0,7).

Under perioden har FX International valt att ändra redovisningsprincip för handelskontot Valor Managed Account. Omvärderingen har resulterat i en nedskrivning av kontot med 1,2 miljoner kronor vilket har en stor påverkan på resultatet.

"Vi ser med stor tillförsikt fram emot att reserestriktioner lättar framöver och att vi fram emot hösten kan resa och träffa samarbetspartners, kunder och potentiella nya kunder, och presentera FXI och dess produktutbud. Vårt kortsiktiga mål är att utveckla våra egna produkter samt att bredda vårt utbud med andra alternativa produkter och erbjuda investerare
intressanta alternativa investeringar. Vi har fortsatt fokus på att etablera nya samarbeten med andra aktörer inom finanssektorn, både nationellt och internationellt. Vår förhoppning är att vi genom dessa nätverk och samarbeten skall ges möjlighet att etablera vår närvaro än bredare", skriver vd Sofie Danielsson i rapporten.

Genova FX har efter den initiala uppstartsfasen visat positiva handelsresultat.

FX International-chefen skriver också att bolaget drivs med en stram kontroll av kostnaderna.


FX International, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020
Nettoomsättning -0,9 0,5
Rörelseresultat -1,6 -0,9
Resultat före skatt -1,6 -0,7
Nettoresultat -1,6 -0,7

Läs mer om FX International AB