Publicerat: 2021-05-05 06:51:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spermosens AB (publ): Spermosens börjar i dag handlas på Spotlight Stock Market

Fertilitetsbolaget Spermosens börjar i dag den 5 maj att handlas på Spotlight Stock Market.
Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och IVF-behandlingar.

Spermosens genomförde inför noteringen en nyemission som blev kraftigt överteckad. Bolaget tillfördes 29 miljoner kronor före emissionskostnader och fick 3 000 nya aktieägare.

Bolaget emitterade units till teckningskursen 5,63 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 5,63 kronor per aktie.

Aktien handlas med kortnamnet SPERM och teckningsoptionen handlas med kortnamnet SPERM TO 1. Bolaget har 10,26 miljoner aktier utestående.

Läs mer om Spermosens AB (publ)