Publicerat: 2021-05-18 08:52:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent ökar omsättning men minskar rörelseresultat under första kvartalet

Medicinteknikbolaget Monivent redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen dubblades från en låg nivå till 0,2 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,41 kronor (-0,41).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,4 miljoner kronor (-7,8).

Likvida medel uppgick till 23,6 miljoner kronor (11,4).

- Vi upplever ett stort och ökande intresse för våra produkter. Med ett gediget distributörsnätverk på plats och genom våra nyanställningar kommer vi att kunna öka bolagets kommersialisering nämnvärt. Nu står vi starka, både finansiellt, kommersiellt och kompetensmässigt, och är redo att möta våra kunder när omständigheterna så tillåter, kommenterar vd:n Karin Dahllöf


Monivent, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,1 100,0%
Rörelseresultat -2,9 -1,3
Nettoresultat -2,9 -1,3
Resultat per aktie, kronor -0,41 -0,41
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,4 -7,8
Likvida medel 23,6 11,4 107,0%

Läs mer om Monivent AB