Publicerat: 2021-05-21 16:47:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken rapporterar oförändrat resultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar oförändrat rörelseresultat i det första kvartalet trots lägre intäkter.

Omsättningen sjönk 27,8 procent till 1,3 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,0 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Substansvärde per aktie låg på 1,32 kronor (1,22).

Bolagets vd Jakob Österberg skriver i en kommentar till rapporten att Slottsviken påverkas av coronapandemin precis som många andra bolag. För Slottsvikens del så märks det av genom att det har varit svårare att hyra ut vakanta lokaler.

"Sakteliga har dock vakanta lokaler kontrakterats varefter det ger vid handen att hyresintäkterna kommer att följa efter med en viss fördröjning", tillägger vd:n.

Vd:n ser positivt på att rörelseresultatet är likvärdigt med föregående år, vilket hänförs till vidtagna kostnadsbesparingsåtgärder.


Slottsviken, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,3 1,8 -27,8%
Rörelseresultat -0,2 -0,2
Nettoresultat 0,0 -0,3
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,01
Substansvärde per aktie, kronor 1,32 1,22 8,2%

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)