Publicerat: 2021-05-24 06:05:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group ökar omsättning och vinst i första kvartalet - fokus ligger på tillväxt

Barnproduktbolaget Wonderful Times Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 18,2 procent till 22,1 miljoner kronor (18,7).

"Tillväxten är spridd över flera affärsområden och har möjliggjorts av målmedvetna säljinsatser, nya produkter samt en god marknad. Utmaningar vad gäller varuförsörjningen syns mot slutet av kvartalet. Det är dock för tidigt att säga vilka konsekvenser det får på bolagets omsättning i det korta perspektivet", skriver vd Sofia Ljungdahl i rapporten.

Ebitda-resultat blev 1,9 miljoner kronor (0,9), med en ebitda-marginal på 8,6 procent (4,8). Resultatförbättringen hänger samman med den högre omsättningen.

Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor (0,2), med en rörelsemarginal på 6,8 procent (1,1).

Resultatet efter skatt blev 1,5 miljoner kronor (0,1) medan resultatet per aktie var 0,34 kronor (0,03).

"Fokus framåt ligger på tillväxt och vi ser stora möjligheter att utveckla våra befintliga varumärken samtidigt som vi tror oss kunna lansera nya spännande varumärken som kan bidra till vår tillväxt. Satsningar på IT-system, digitalisering och organisation görs för närvarande. Detta för att bygga en bra grund för framtida tillväxt", uppger Ljungdahl.

Wonderful Times Group upprepar sina finansiella mål.

Rapporten släpptes efter börsens stängning i fredags.


Wonderful Times Group, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 22,1 18,7
EBITDA 1,9 0,9
EBITDA-marginal 8,6% 4,8%
Rörelseresultat 1,5 0,2
Rörelsemarginal 6,8% 1,1%
Nettoresultat 1,5 0,1
Resultat per aktie, kronor 0,34 0,03

Läs mer om Wonderful Times Group AB