Publicerat: 2021-05-25 08:54:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris ökar omsättning kraftigt under första kvartalet - positiv inledning på året

Mjölkanalysföretaget Miris redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 135,3 procent till 4 miljoner kronor (1,7).

- Vår kundbas i USA har under perioden ökat med sex nya kunder. Vid kvartalets slut noterades att Miris nu täcker 5,6 procent av vår uppskattade marknad i USA, varav 4,9 procent är placerade på avdelningar för neonatal intensivvård, betonar vd:n Camilla Myhre Sandberg.

Rörelseresultatet liksom nettoresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-5,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,354 kronor (-0,002).

- 2021 har börjat på ett mycket positivt sätt och jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för det stöd vi får i vårt arbete för att nå våra mål. Jag kan försäkra er om att Miris teamet arbetar fokuserat för att fortsätta utveckla båda bolaget och förutsättningarna för prematura barn, säger Sandberg.


Miris, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 1,7 135,3%
Rörelseresultat -2,3 -5,8
Nettoresultat -2,3 -5,8
Resultat per aktie, kronor -0,354 -0,002

Läs mer om Miris Holding AB