Publicerat: 2021-05-25 10:25:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Acosense AB: Anställda och en styrelseledamot i Acosense köper teckningsoptioner i bolaget

Instrumentföretaget Acosense meddelar att ledningen, anställda samt en nyinvald styrelseledamot har köpt 405 000 teckningsoptioner TO 2 i bolaget. Säljare av optionerna var Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och köpeskilling uppgick till 36 öre per teckningsoption. Priset beräknades på ett tiodagars volymvägt snittpris. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsoptionerna kommer tillfälligt att registreras hos styrelseordförande Ingvar Andersson varpå dessa sedan kommer att distribueras ut till respektive köpare. Teckningsoptionerna TO2 emitterades i samband med den riktade nyemissionen i december 2020 och ger innehavaren rätt att teckna aktier i bolaget i september i höst.

Läs mer om Acosense AB