Publicerat: 2021-05-28 08:51:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool redovisar små förändringar av resultatet

Medicinteknikbolaget Polarcool redovisar små förändringar av sitt resultat i det första kvartalet.

Omsättningen steg till 0,2 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-2,0). Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,69).

"Det första kvartalet innebar under rådande förhållanden förberedelser för marknadsaktiviteter
som kommer att intensifieras när situationen med covid-19 förbättras. Arbetet med att utveckla
och stärka organisationen fortsätter där ambitionen är att påbörja etablering på nya marknader
utanför Sverige. Bolaget ser, förutom ishockey, fotboll, handboll, rugby och amerikansk fotboll
som marknadssegment som kommer att prioriteras. Under perioden inleddes arbetet med att
påbörja en satsning på UK och rugby där konkreta ingångar finns", skriver vd Erik Andersson i rapporten.

Företaget har under kvartalet tecknat ett produktionsavtal med OIM för att säkerställa industrialiseringen av systemet för EU-marknaden.

"Arbetet med det framtida marknadsområdet Whiplash fortsätter där framtagande av en ny
HeadCap pågår. Designarbetet är i slutfasen och feasabillity tester har startats. Bedömningen är
att vi kommer att ha färdiga prototyper redo att användas när möjligheter till klinisk studie
öppnar sig beroende på covid-19", skriver Polarcool-chefen.

Företaget har efter det första kvartalet lämnat in en ansökan i USA rörande ett marknadsgodkännande.
Polarcool, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,1 100,0%
Rörelseresultat -1,8 -2,0
Resultat före skatt -1,8 -2,0
Nettoresultat -1,8 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,21 -0,69

Läs mer om PolarCool