Publicerat: 2021-06-15 08:59:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Två danska kommuner startar upp användningen av Medimi Smart

Medicinteknikbolaget Medimi har som tidigare kommunicerats genom konsortiet Medicare avtal med nio kommuner på norra Jylland i Danmark, med benämningen TIM, Totallösning till Intelligent Medicinhantering. Det framgår av ett pressmeddelande.

TIM-kommunerna: Aalborg, Hjörring, Vesthimmerland och Brönderslev använder redan Medimi Smart. Implementeringen i resterande kommuner; Mariagerfjord, Frederikshavn, Thisted, Rebild och Jammerbukt har varit försenad relaterat till covid-19. Då påverkan av pandemin avtar alltmer, startar nu även Mariagerfjord och Thisted upp med användningen av Medimi Smart.

Initialt kommer de båda kommunerna att starta upp med cirka fem enheter var under semesterperioden med intentionen att öka antalet användare efter sommaren. TIM-avtalet löper över två år med option på förlängning om ytterligare två år.

Läs mer om Medimi AB