Publicerat: 2021-06-15 14:58:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Miris Holding AB: Miris teckningsoptioner börjar handlas den 18 juni

Mjölkanalysföretaget Miris teckningsoptioner av serie 2021/2022, som blev utfärdade i samband med företrädesemissionen i maj, börjar handlas den 18 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optionerna är 6,55 miljoner till antalet där var och en ger rätt att teckna en ny aktie för motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 12-25 april 2022, lägst 1,07 kronor och högst 7,65 kronor per aktie.

Om optionerna utnyttjas fullt ut står Miris att dra in mellan 7 till 50,1 miljoner kronor, beroende på utnyttjandekurs.

Läs mer om Miris Holding AB