Publicerat: 2021-06-16 16:29:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Lackarebäck Holding förvärvat aktier i Slottsviken

Lackarebäck Holding har i dag förvärvat 750 470 A-aktier och 1 154 366 B-aktier i fastighetsbolaget Slottsviken, enligt ett pressmeddelande.

Holdingbolaget har en nära relation till Slottsvikens vd Jakob Österberg och styrelseordförande Fredrik Österberg.

Efter förvärvet uppgår Lackarebäcks innehav till 4 106 807 A-aktier och 7 283 947 B-aktier, motsvarande cirka 33,6 procent av kapitalet respektive cirka 63,5 procent av rösterna.

Motparten i transaktionen var Carl-Magnus Adolfssons dödsbo som i dag avyttrat hela sitt innehav om 750 470 A-aktier och 2 690 638 B-aktier i bolaget.

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)