Publicerat: 2021-06-18 08:40:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ES Energy Save Holding AB (publ): ES Energy Save ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Värmepumpsbolaget ES Energy Save redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 10,7 procent till 13,5 miljoner kronor (12,2).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (0,6).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (0,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,4 kronor (0,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,9 miljoner kronor (-14,5).

Likvida medel uppgick till 6,8 miljoner kronor (2,3).

"Under Q4 minskade successivt den negativa påverkan av coronapandemin vilket har resulterat i ökad utleveranstakt från lager och väsentligt minskad kapitalbindning i varulager.
Genom tidiga varuinköp har bolaget undgått de höjningar av fraktpriser som drabbat världshandeln. Risken i kvarvarande varulager bedöms som mycket låg, med låg risk för inkurans", skriver bolaget i en kommentar i rapporten.

Bolaget säger att de står väl rustade inför framtiden.

"Bedömning är att ES Group, med en god finansiell ställning och utveckling i förhållande till plan under det gångna helåret, står väl rustade inför kommande räkenskapsår och inte har skäl att revidera nuvarande affärsplan", skriver bolaget.


ES Energy Save, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020
Nettoomsättning 13,5 12,2
Rörelseresultat -1,3 0,6
Rörelsemarginal 4,9%
Nettoresultat -1,8 0,5
Resultat per aktie, kronor -0,4 0,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -12,9 -14,5
Likvida medel 6,8 2,3

Läs mer om ES Energy Save Holding AB (publ)