Publicerat: 2021-07-21 10:17:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus minskar omsättningen kraftigt - serviceintäkter under förväntan

Elbusstillverkaren Hybricon Bus redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen sjönk 38,7 procent till 1,9 miljoner kronor (3,1). Vd:n Mårten Fuchs uppger att serviceintäkterna är under förväntan och hänför det delvis till att verksamheten var tvungen att stänga ned under två veckor på grund av covid-19 bland de anställda.

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-4,5).

Likvida medel uppgick till 15,2 miljoner kronor (23,7).

- Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla serviceaffären. Vi arbetar på bred front med olika alternativ för att öka volymerna. Vi har skapat en bra grund att stå på och vi har kompetent och motiverad personal samt kapacitet i verkstaden. Det skall vi kunna få bättre effekt av, kommenterar Fuchs.

Han uppger även att marknaden för elbussar växer stadigt i Norden och att kvartalet markerar en vändpunkt för Hybricon.


Hybricon Bus, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,9 3,1 -38,7%
Rörelseresultat -2,3 -4,3
Nettoresultat -2,3 -4,5
Likvida medel 15,2 23,7 -35,9%

Läs mer om Hybricon Bus System AB