Publicerat: 2021-07-22 11:51:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Plejd AB: Analysguiden sätter riktkursen för Plejd i basscenariot till 442 kronor

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, rapporterade ökade intäkterna på 78 procent i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bearbetning av nio nya europeiska marknader stärker Aktiespararnas Analysguidens investeringstes. Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 22 juli.

Under kvartalet har Plejd börjat bearbeta nio nya marknader i Europa: Tyskland, Spanien, Polen, Schweiz, Belgien, Österrike, Portugal, Ungern och Island. Initialt handlar det om att bygga relationer med lokala grossister och marknadsföra bolagets produktsortiment.

"Vi ser mycket positivt på den nya expansionsstrategin och sättet den minimerar tiden det tar innan potentiella nya länder bidrar till försäljningstillväxten. Bolagsledningen kommunicerar att det tar ungefär två år innan omsättningen börjar ta fart på nya marknader. Det är med andra ord relativt långt fram i tiden som vi kan se Plejd skörda frukten från någon eller flera av de ovan nämnda marknaderna", skriver Analysguiden.

Det råder global komponentbrist som kan komma att påverka vissa av Plejds produkter. Bolaget har vidtagit åtgärder i form av utökad lagerhållning, samt alternativa komponenter och leverantörer för att säkerställa tillgång till kritiska komponenter. I dagsläget är bolagets leveransförmåga intakt. Däremot riskerar komponentbristen att påverka bruttomarginalen negativt om alternativa komponenter är dyrare eller om handel behöver ske på spotmarknaden. Under kvartalet har en marginell effekt synts, den är dock temporär och väntas kvarstå under kvarvarande delen av 2021, bedömer Analysguiden.

Analysguiden gör efter ännu ett bra kvartal från Plejd mindre uppjusteringar i sina tillväxtantagande. Riktkursen sätts i basscenariot till 442 kronor. I det optimistiska scenario är motsvarande riktkurs 558 kronor och i det pessimistiska scenariot 289 kronor.

Läs mer om Plejd AB