Publicerat: 2021-08-05 08:54:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Medimi redovisar ökad omsättning samt större förlust - växande pipeline av potentiella kunder

Medicinteknikbolaget Medimi redovisar ökande omsättning men större förlust i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Bolagets vd Jan Andersson uppger i rapporten att aktivitetsnivån är hög samt att pipelinen med potentiella kunder växer.

Omsättningen steg 125 procent till 0,27 miljoner kronor (0,12).

"Vi bibehåller vårt starka momentum under andra kvartalet med god tillväxt och hög aktivitetsnivå i bolaget", kommenterar Jan Andersson.

Rörelseresultatet blev -4,56 miljoner kronor (-3,84).

Resultatet före och efter skatt var -4,56 miljoner kronor (-3,84).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,02).

Medimi påverkades negativt av förseningar under kvartalet, då några kommuner valde att flytta fram sina ordrar till det tredje kvartalet till följd av interna omständigheter. Vidare hade sjuksköterskestrejken i Danmark som bröt ut i juni en negativ kundpåverkan.

"Även om jag tycker att vi har ett bra momentum nu, är jag inte helt nöjd med första halvåret 2021. Även om vi fortsätter signera nya avtal, ligger inte försäljningen på den nivå jag hade önskat. Nu är det viktigt att vi utvecklar existerande avtal och använder de för att attrahera nya kunder. Vår pipeline av potentiella kunder växer och vi har ett starkt team internt samt starka partners på plats", uppger Andersson avslutningsvis.


Medimi, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,27 0,12 125,0%
Rörelseresultat -4,56 -3,84
Resultat före skatt -4,56 -3,84
Nettoresultat -4,56 -3,84
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,02

Läs mer om Medimi AB