Publicerat: 2021-08-27 08:15:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Josab Water Solutions AB: Josab ökar omsättning och redovisar små förändringar av resultatet - upprepar prognos

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökad något. Styrelsen upprepar sin prognos för helåret.

Omsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-2,3). Resultatet före och efter skatt var -3,7 miljoner kronor (-2,6). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,03).

Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2021 skall förbättras, jämfört med 2020.

Pandemin påverkar bolaget, likt många andra företag i världen.

"På grund av Covid-19 har de flesta bolags affärsmässiga planer förändrats och/eller förskjutits, vilket även gäller för Josab. Detta har påverkat Q2 och får troligen inverkan även på resten av året i olika delar av verksamheten. Vi har trots detta, främst via interaktiva hjälpmedel, fortsatt arbetet med strategiska frågor och framtidsinriktad verksamhet under denna period", skriver vattenreningsspecialisten.

Organisationen kommer att inrikta sig mer mot försäljning.

"Styrelsen ser trots yttre påverkan fortfarande positivt på framtiden, och att bolaget med pågående och kommande projekt skall kunna öka omsättning och resultat under
innevarande år", skriver Josab.Josab, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,8 0,3 166,7%
Rörelseresultat -2,5 -2,3
Resultat före skatt -3,7 -2,6
Nettoresultat -3,7 -2,6
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,03

Läs mer om Josab Water Solutions AB