Publicerat: 2021-08-27 08:47:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Monivent AB: Monivent rapporterar ökad förlust - förbereder inför fysisk försäljning

Medicinteknikbolaget Monivent redovisar ökad förlust i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,5 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,47 kronor (-0,23).

Likvida medel uppgick till 20,5 miljoner kronor (9,6).

"Det har varit ytterligare ett kvartal med fokus på förberedelser och väntan. Vi har fortsatt inte kunnat besöka våra distributörer eller kunder på grund av läget med pandemin", skriver vd Karin Dahllöf i rapporten.

Monivent behöver träffa kunder för att sälja produkten Neo100 för kliniskt bruk och därmed har bolaget förberett lanseringen genom digitala möten med distributörer samt deltagande i digitala kongresser.

"En produkt som ska användas inom klinisk vård, på nyfödda barn, måste demonstreras och testas på plats innan användning och beslut. Vi ser fram emot att möta våra kunder och följa upp de många produktförfrågningar vi redan har på plats", fortsätter Karin Dahllöf.


Monivent, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat -3,5 -1,2
Resultat före skatt -3,5 -1,2
Nettoresultat -3,5 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,47 -0,23
Likvida medel 20,5 9,6 113,5%

Läs mer om Monivent AB