Publicerat: 2021-08-31 15:14:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 13,4 procent till 10,3 miljoner kronor (11,9).

Ebitda-resultat blev -0,2 miljoner kronor (1,9).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (0,7).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (0,1).


Transferator, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 10,3 11,9 -13,4%
EBITDA -0,2 1,9
EBITDA-marginal 16,0%
Rörelseresultat -1,1 0,7
Rörelsemarginal 5,9%
Resultat före skatt -1,1 -0,1
Nettoresultat -0,9 0,1

Läs mer om Transferator AB