Publicerat: 2021-09-17 08:40:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ES Energy Save Holding AB (publ): ES Energy Save mer än fördubblade förlusten i Q2

Värmepumpsbolaget ES Energy Save redovisar en lägre omsättning och ökad förlust under första kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk till 9,0 miljoner kronor (12,9). Det första kvartalet brukar vara lågsäsong och minskningen jämfört med föregående kvartal beror huvudsakligen på redovisade leveransförseningar under perioden.

"Eftersom föregående års jämförelsekvartal avvek från säsongsmönstret ser vi som ett resultat
av nämnda leveransförseningar även en minskning av omsättningen i jämförelse med detta kvartal", skriver bolaget.

Samtidigt har bolaget upplevt en ökad efterfrågan på sina produkter, enligt vd Fredrik Sävenstrand.

"Utan senarelagda leveranser hade försäljningen inte bara överträffat ledningens förväntningar för kvartalet, utan också utfallet jämfört med motsvarande period föregående år", säger han.

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före skatt var -3,9 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-1,6), och per aktie -0,8 kronor (-0,4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,4 miljoner kronor (-1,5).


ES Energy Save, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 9,0 12,9 -30,2%
Rörelseresultat -3,8 -1,4
Resultat före skatt -3,9 -1,5
Nettoresultat -3,9 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,8 -0,4
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,4 -1,5

Läs mer om ES Energy Save Holding AB (publ)