Publicerat: 2021-09-28 16:31:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports kallar till extra stämma den 29 oktober för att besluta om riktad nyemission

Aktieägarna i esportbolaget Esen Esports kallas till extra bolagsstämma fredagen den 29 oktober i Bromma.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 55 miljoner och högst 220 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman ska godkänna en riktad nyemission av 13,75 miljoner units till teckningskursen 40 öre per unit. Varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner TO4.
Den riktade emissionen tecknas av Oliver Aleksov, Milad Pournouri, Milad Mirmoradi, Gerhard Dal och Magnus Ottosson.

Vidare föreslås en emission av teckningsoptioner TO4 till befintliga aktieägare som ges ut vederlagsfritt.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om ESEN eSports AB